В МБАЛ - Мездра вече функционират реновиран рентгенов апарат, ехограф от най-ново поколение и два мобилни дигитални рентгена тип „кугел“

В Многопрофилната болница за активно лечение в гр. Мездра - „МБАЛ - Мездра“ ЕООД, вече функционира реновиран, дигитализиран с най-ново поколение програма апарат за рентгенови снимки с неограничени възможности за работа.

Болницата разполага също с ехографски апарат от най-ново поколение, с възможности за ултразвукови изследвания на:

В Отделението по образна диагностика от началото на годината функционират и два нови мобилни (подвижни) рентгенови апарати тип „кугел“ от последно поколение, с неограничени възможности за работа.

„МБАЛ-Мездра“ - ЕООД има сключен договор с Районна здравноосигурителна каса - Враца и извършва всички видове изследвания по пакет „Рентгенология“.