Европейският парламент днес прие с 522 гласа "за", 27 гласа "против" и 72 гласа "въздържал се" първите по рода си правила на ЕС за борба с насилието над жени и домашното насилие, предаде БТА. Директивата призовава за по-строги закони срещу кибернасилието, за по-добро подпомагане на жертвите и за мерки за предотвратяване на изнасилванията.

Новите правила забраняват гениталното осакатяване на жени и принудителните бракове и предоставят конкретни насоки за престъпленията, извършени онлайн, като например разкриването на лична информация и киберфлашинга.

Законодателството ще включва и по-дълъг списък с утежняващи обстоятелства във връзка с престъпления, за които се предвиждат по-тежки наказания, като престъпления срещу обществени фигури, журналисти или защитници на правата на човека. Предвижда се за утежняващо обстоятелство да се смята и умисълът да се накаже жертвата на престъплението за нейната полова принадлежност, сексуална ориентация, цвят на кожата, религия, социален произход или политически убеждения.

Новите правила ще влязат в сила двадесет дни след публикуването им в официалния вестник на ЕС и страните членки ще разполагат със срок от три години, за да приложат разпоредбите.