На тържествена церемония по повод 24 май Димитровград отличи най-изявените си учители, дейци на културата и ученици. За първи път тази година награда „Деец на културата“ бе присъдена в две направления- литература и музика.

Призовете за преподаватели в Димитровград получиха четирима учители: Даринка Петрова в направление „Предучилищно и училищно образование”, Диляна Гочева „Хуманитарни науки”, Миглена Бинева в направление „Физкултура и спорт“ и Пенка Тилева за цялостен принос за развитие на образованието и престижа на общината.

За първи път тази година Община Димитровград отличи двама дейци на културата – в областта на литературата и музиката. В направление „Литература“ наградата бе за младата поетеса Диляна Христова.

За профил „Музика“- за дългогодишния диригент на Забавно-духовия оркестър и създател на Акустичното джаз-трио Митя Йорданов (посмъртно). 

Поздрав за празника отправиха кметът на общината Иво Димов и председателят на общинския съвет Гергана Кръстева, които връчиха призовете на отличените.

Община Димитровград награди днес и 4 от най-изявените дванадесeтокласници. Грамоти за постигнати образователни успехи, издигане авторитета на училището и община Димитровград получиха от ПМГ „Иван Вазов“ Даниел Николаев Йовчев, възпитаниците на ПЕГ „Д-р Иван Богоров” Благовеста Калинова Георгиева и Иван Петров Йонков, и от ПГ "Проф. д-р Асен Златаров”- Борис Пламенов Латев.

Носителите на престижните почетни отличия „Учител на годината”:

Даринка Петрова „Учител на годината“ за 2024 в направление „Предучилищно и училищно образование”. 

Даринка Петрова е старши учител начален етап в Основно училище „Алеко Константинов”. Тя е преподавател с дългогодишна практика. Работи с иновативни методи в образованието, мотивирана, гъвкава и адаптивна към промените. Вярва, че всяко дете има потенциал и счита за своя мисия да го развива и разгръща. В работата си през годините се е утвърдила като преподавател, чиито методи, нагласи и мироглед са насочени към насърчаване на четенето и формиране на богата обща култура у учениците за литературата и изкуството. Тя успява да мотивира учениците си да участват в различни извънкласни и извънучилищни дейности и прояви на общинско, областно и национално ниво. Като педагог работи, за да изгражда личности.

Диляна Гочева „Учител на годината” за 2024 година в направление „Хуманитарни науки”.

Диляна Гочева е старши учител по Английски език в ОУ „Пенчо Славейков”. По време на целия си педагогически стаж се е стремяла да повишава своята квалификация, за да отговаря на променящите се реалности в образователната система. Била е част от различни международни проекти  като „Свързващи класи стаи“ към Британския съвет, по програма „Еразъм+“ и др. Участвала е като експерт по немски и английски език за новата национална платформа за е-уроци на МОН „Дигитална раница“, придобила е квалификация – Гугъл сертифициран обучител – 2-ро ниво.

Миглена Бинева „Учител на годината“ в направление „Физкултура и спорт“.

Миглена Бинева е учител по Физическо възпитание и спорт в ОУ „Пенчо Славейков“. Тя започва преподавателската си работа през 1998г. като ръководител и хореограф на танцова формация „Мистика“, а от 2008г. е ръководител и хореограф на спортен танцов клуб „Street Dust Dance“. Под нейно ръководство талантливите танцьори участват в редица международни и национални конкурси, заемат челни позиции и представят града ни. От 2018г. до момента е учител по физическо възпитание и спорт на ученици в ОУ „Пенчо Славейков“ от I до IV клас. Прилага иновативни методи на преподаване, стреми се да привлече вниманието на учениците към творчески дейности, които им предоставят възможности за себеизразяване и доказване. Организира различни състезания и събития в училище. От две години работи по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“. Създател е на гвардейски и параден мажоретен състав „Славейковци“, който участва и в общоградското честване на празника. 

Пенка Тилева „Учител на годината“ за 2024 година в направелние „Цялостен принос за развитие на образованието и престижа на Общината с дълготраен характер“.

Пенка Тилева е старши учител по история и цивилизация, география и икономика от СУ „Любен Каравелов“. Тя е дългогодишен преподавател, член на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти, секция Димитровград, с активно участие в организиране и провеждане на общински и областни състезания. От дълги години води допълнителни занимания с изявени ученици по история и география. Посвещава времето си и на ученици с обучителни трудности. През годините е участвала в различни проекти на МОН. Преминала е множество квалификационни, обучителни курсове и семинари.

„Деец на културата” за 2024 година- поетесата Диляна Христова.

Диляна Христова е талантлив млад автор, който умело владее силата на словото и въздейства на дълбоко емоционално ниво на читателите си. Чрез своето творчество и личностни качества тя допринася за популяризирането на името и издигането на престижа на град Димитровград. Добре позната е с изящното си творчество и активната си социална позиция сред поетичните и културните среди в общината, областта и все повече в национален мащаб. Член е на Съюза на българските писатели. През годините участва в различни литературни форуми и конкурси за поезия и проза и печели престижни награди.

„Деец на културата” за 2024 година (посмъртно)- дългогодишният диригент на Забавно-духов оркестър и създател на Акустично джаз-трио Митя Йорданов. 

Митя Йорданов е основател на Акустично джазово трио през 1986 година, Митя Йорданов е добре известен сред културните среди с дългогодишната си работа като безупречен музикант, аранжор и диригент на Забавно-духов оркестър-Димитровград. Митя Йорданов създава над 50 аранжимента на известни музикални произведения от българската и световна филмова, класическа и забавна музика. Под палката на Митя Йорданов Забавно-духов оркестър промени своя облик и посока на развитие. Оркестърът значително осъвремени своят репертоар, начин на свирене и звучене. Със своята работа като музикант, аранжор, диригент и изключителен професионалист, Митя Йорданов остави трайна следа в културния живот на Димитровград. 

Наградата, по молба на семейството бе получена от настоящият диригентът на Забавно-духов оркестър Димитър Митев.

Наградите за изявени ученици:

Данадесетокласникът от ПМГ „Иван Вазов“ Даниел Николаев Йовчев бе отличен с грамота „За постигнати високи образователни успехи, издигане авторитета на училището и община Димитровград”.

Даниел е един от най-изявените ученици, показал впечатляващи резултати на областни, национални и международни математически състезания и олимпиади, постигнал значими постижения през целия период на своето обучение. Той е удостоен и с приза  „Ученик – символ на гимназията” за 2024 година от своето училище. 

Възпитаниците на ПЕГ „Д-р Иван Богоров” Благовеста Калинова Георгиева и Иван Петров Йонков, носители и на приза „Богоровска стипендия“ за отличен успех, активно участие в живота на гимназията и дейности повишаващи авторитета на училището, също получиха грамоти от кмета на общината, както и един от най-дейните и награждавани възпитаници на ПГ "Проф. д-р Асен Златаров”, отличен с приза „Златаровец” за 2024 година - дванадесетокласникът Борис Пламенов Латев.

Общоградското честване на Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност започна с  Шествие на училищата, което премина по централната пешеходна алея към сцената на пл. България. Официалната церемония започна с химна на празника "Върви, народе възродени!" в съвместно изпълнение на хор "Славейковци" и Забовно-духов оркестър с диригент Димитър Митев. 

Първокласниците Невена Маркова и Георги Николов от ОУ „Алеко Константинов” представиха стихотворенията „Свети Кирил и Методий” на Асен Калоянов и „Учителят” от Розалина Паскалева.

В община Димитровград има осем основни училища, едно обединено и едно средно училище, две профилирани и една професионална гимназии, в които се обучават близо 4200 ученици от I до XII клас. Всяко училище в общината се отличава със специфичен облик, традиции и иновативни дейности.