Oбщият брой на заетите лица в област Шумен е 73 100, от които 38 600 са мъже, а 34 500 са жени. Това сочат данните на Териториалното статистическо бюро за второто тримесечие на годината. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през второто тримесечие 50.1%, при 53.7% за страната, съответно 54.9% за мъжете и 45.6% за жените. По брой на заетите лица области Шумен и Добрич заемат 13-то място сред всички 28 области в страната.

Безработицата в Шуменско падна до 7,3%

През второто тримесечие заетите на възраст 15 - 64 навършени години са 71 200.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 65.9%, съответно 68.6% за мъжете и 63.2% за жените.