Министерството на образованието и науката въвежда горен праг за броя домашни работи, които учителите могат да дават на учениците.

Предложенията за промени са в Наредба № 11/2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Проектът е внесен от министъра на образованието Галин Цоков за обществено обсъждане и последващо гласуване от правителството. Намерението на министър Цоков чрез тях е „да се създадат условия за намаляване претовареността на учениците“.

Изпитите за седмокласниците и десетокласниците вече ще бъдат в различни дни

Съгласно нови текстове учител може да оставя на учениците за самостоятелно писмено изпълнение извън учебния час една до три задачи. Те може да са за паралелка, за група от учениците в нея или за отделен ученик.

В началния етап (първи – четвърти клас) ще могат да се дават до три пъти седмично домашни за писмено изпълнение по предметите български език и литература и математика. Ограничението за останалите предмети е „не повече от веднъж“ за петте учебни дни.

Нови промени в организацията на учебния процес

За всички останали класове могат да се дават две домашни по предмет на седмица, а сумарно по всички предмети – не повече от пет пъти за една учебна седмица, пише в проектонаредбата.

Учителите няма да имат право да дават задачи за писмено изпълнение за ваканциите.

В мотивите си за горните промени министърът посочва очакването си така да се преодолеят “негативните тенденции, свързани с използването на самостоятелните писмени работи като санкция за ученика или като възможност да се довърши недовършената през часа работа“.

„Българите са дошли по пътя на копривата“ и още бисери от тазгодишните матури

Регламентира се, че изпитването по физическо възпитание и спорт не може да е писмено, а входното равнище на децата се установява чрез практически изпитвания.

Премахва се изпитът за определяне на входно равнище по модули (т.е. профилираната подготовка), които са изучавани през предходната учебна година в задължителните часове. За целия учебен срок по всеки модул от профилираната или професионалната подготовка ще е достатъчно да има едно-единствено текущо изпитване. Това е минималният брой според предложените промени при сега изискуеми две до четири текущи изпитвания за модулите в зависимост от това дали по тях учениците имат два, 2,5 до 3,5 или 4 и повече учебни часа седмично.

Анкета на Дарик: Кое най-много затрудни седмокласниците на изпита по математика

Сериозна промяна се прави по отношение съхранението на писмените работи от всички национални външни оценявания, включително изпитите за гимназиите след 7. клас, а също и от матурите. От приемането на промените нататък изпитните работи на хартия на учениците ще се пазят само един месец от оповестяването на резултатите.

Министърът обяснява промяната със стремеж за изпълнение на целта „да се намали административната тежест на Националния СТЕМ-център“.

Разпоредбата не касае съхраняването на оценените изпитни работи в електронен вариант.

Всичко за 49-ото Народно събрание четете ТУК

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни във Фейсбук, TikTok и Инстаграм