Започва издаването на лични карти от ново поколение с биометрични данни, съобщи МВР. Подмяната на новите лични документи не е задължителна и всеки може да се възползва от услугата при изтичането на срока на валидност на настоящия си личен документ.

Целта на новите лични карти е да повиши сигурността на документа, като съдържа електронен носител на информация със записани биометрични данни – два пръстови отпечатъка и снимка.

Какви предимства дава личната карта от ново поколение? 

От МВР съобщават, че отваря възможността на българските граждани, които пътуват в страните от ЕС, да преминават през електронните пунктове на ГКПП, улеснява и ускорява  контрола на граничните власти от останалите държави. На по-късен етап, с вписването на удостоверение за електронна идентичност, гражданите ще могат да се идентифицират и във виртуална среда при ползване на електронни услуги и информационни системи.

Какво трябва да знаете?

Смяната на личния документ не е задължителна, посочват от вътрешното ведомство. Личните карти, които са издадени до 16.06.2024 г., включително, са със срок на валидност до 2 август 2031 г., освен ако срокът им на валидност не е  изтекъл преди това.


Запазва се срокът на услугата – обикновена до 30 дни, бърза до 3 дни и експресна – в рамките на 8 работни часа, като заявленията за издаване на новия документ могат да се подават в звената „Български лични документи“ към областните дирекции страната. Възползвалите се от експресната услуга ще получават документа си само в София лично или от упълномощено лице.
Остава опцията за издаването на безплатна лична карта за лицата от 14 до 16-годишна възраст, с валидност от 4 години;

Снимка: МВР
Отпада издаването на безсрочна лична карта на лица, навършили 58 години. На лица от 18 до 70 години ще се издава лична карта със срок на валидност от 10 години. Лицата, навършили 70 години могат да изберат срок на валидност 10 или 30 години, като документът отново е безплатен.
Приета е и таксата за издаване на новите документи за лица от 18 до 70 години.
До края на годината тя остава непроменена за всички видове услуги – обикновена, бърза и експресна. От началото на 2025 г. се въвежда цена от 30 лева за обикновена услуга. 

До края на годината се запазва и тарифата за издаването на личен документ за лица с трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 процента, като от началото на следващата година за обикновена услуга се въвежда цена от 3 лева, за бърза – 6 лева и за експресна – 15 лева.

Лична карта със срок на валидност от една година се издава на лица, от които е невъзможно снемане на пръстови отпечатъци, поради временна физическа невъзможност. Таксата за документа е 3 лева при обикновената услуга, 6 лева – при бързата и 15 - при експресната.
Запазва се възможността за обикновена и бърза услуга при издаването на карта за пребиваване на член семейство на гражданин от ЕС.

Таксата за това остава непроменена до края на годината, а от началото на следващата – гражданите ще заплащат 30 лева за обикновена и 60 лева за бърза услуга.
Въвеждането на новия образец на  българска лична карта стана възможно благодарение на последователните усилия на експертна група от МВР.