"Промяната в собствеността на капитала на едно търговско дружество със седалище на територията на България, учредено и регистрирано по българското законодателство, не засяга ангажиментите му за защита на личните данни, които то обработва в качеството му на администратор или обработващ, както преди промяната, така и след нея". Това съобщиха на интернет страницата от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) във връзка с продажбата на „Школо” ЕООД на английска компания за образователен софтуер.

"Промяната в собствеността на капитала на „Школо” ЕООД не води до промяна на неговата правосубектност, което от своя страна не се отразява върху действащите договори с образователните институции, касаещи обработването на лични данни. На практика това е същото дружество, но с променен собственик. Тази промяна не води и до промяна на самия администратор и/или обработващ лични данни, което не променя и страните по споразуменията между „Школо” ЕООД и образователните институции. Прехвърлянето на собствеността на капитала на дружеството не налага уведомяване на контрагентите му по повод обработваните от него лични данни, включително относно съдържанието на споразуменията и другите изисквания по чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679", информират от комисията. 

От там уверяват също, че законодателството за защита на личните данни не изисква разрешение за промяна на собствеността на капитала на дружество, което администрира или обработва лични данни, нито от КЗЛД, нито от неговите контрагенти – в случая, образователни институции.

Във връзка с опасенията за предоставяне на лични данни във Великобритания, следва да се има предвид, че по силата на действащото Решение на Европейската комисия от 28 юни 2021 година съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно адекватното ниво на защита на личните данни от страна на Обединеното кралство се осигурява режим на свободно движение на лични данни от ЕС към Великобритания, при който обаче се спазват всички изисквания на Регламент  (ЕС) 2016/679, обясняват от комисията.

Настъпилите промени не следва да стават повод за разпространение на фалшиви новини, създаване на напрежение сред големи групи в обществото, включително извличането на различни ползи от недобросъвестни лица, целящи допълнително въвеждане в заблуда и погрешно насочване на общественото мнение, съобщава още от КЗЛД.

Независимо от горното, КЗЛД стартира проверка по случая, за резултатите от които от комисията обещават да дадат своевременна информация. 

Вчера, 17 януари, Министерството на образованието и науката (МОН) сезира Държавната агенция „Национална сигурност” (ДАНС) и Комисията за защита на личните данни за придобиването на „Школо” от чужда компания. МОН към момента няма договорни отношения с „Школо”, но много от българските училища са техен клиент. С цел защита на тези образователни институции министерството ще предприеме всички действия за разясняване на случая, посочиха от ведомството в съобщение, изпратено до медиите. 

Слушайте и гледайте новия подкаст на darik.bg „В тренда“ в YouTube, Instagram и TikTok

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни в LinkedInФейсбук, TikTok и Инстаграм