Община Нови пазар обявява конкурс за избор на частен доставчик, притежаващ управленски капацитет за предоставяне на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ с основни дейности: „Информиране и консултиране“; „Общностна работа“, „Застъпничество и посредничество“, „Терапия и рехабилитация“; „Обучение за придобиване на умения“ на територията на Община Нови пазар.

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Закона за социалните услуги, чл. 91, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и Заповед № 71/ 25.01.2023 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:
За избор на частен доставчик, притежаващ управленски капацитет за управление на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ с основни дейности: „Информиране и консултиране“ (като специализирана услуга); „Общностна работа“, „Застъпничество и посредничество“, „Терапия и рехабилитация“ (само стандартите за терапия); „Обучение за придобиване на умения“ (като специализирана услуга) на територията на община Нови пазар.

Условията за участие в конкурса и документите са качени в страницата на Община Нови пазар, в секция Актуално/Обявления

https://novipazar.bg/wps/portal/municipalitynovipazar/actual/announcements