Общинска администрация Каварна информира за новата възможност за проверка и плащане на дължими данъци чрез уеб базиран ПОС терминал, която спестява време и средства.

Услугата е достъпна в реално време, 24 часа, 7 дни в седмицата, както за гражданите на територията на страната, така и за тези живеещи в чужбина.

За да ползвате услугата, е необходимо да притежавате едно от следните средства за идентификация: ПИК на НАП, ПИК на НОИ или Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Системата предоставя информация по ЕГН/ЕИК на потребителя за всички налични задължения за данъци и такси „от старо към ново“ на територията на страната. Задълженията могат да бъдат заплатени през Системата за електронно плащане с кредитна или дебитна карта през Централния виртуален ПОС терминал, като за транзакцията не се дължат такси и комисионни.

Подробни разяснения за ползване на услугата можете да видите ТУК.