Изборът за общински съветници в община Харманли да бъде обявен за недействителен, реши Хасковският административен съд. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.

Още подробности от Красимир Бояджиев: