Административен съд-Разград обяви първо решение за касиране на вот – този в село Каменар, община Лозница.

Това бе едно от малкото дела, по което бюлетините се броиха повторно в съдебна зала и се установи, че една бюлетина липсва. Именно един глас бе разликата между двамата кандидати за кмет на селото.

Както и свидетели разказаха първоначално в нощта след първия тур секционната комисия излязла пред населението и обявила, че ще има балотаж, тъй като и двамата кандидати – Ерол Тахсин от ДПС и независимият Ниязи Хюсеин имат равен брой гласове – по 161. При повторно преброяване на бюлетините в ОИК-Лозница обаче гласовете за Хюсеин се оказват 160 и кандидатът на ДПС е обявен за победител.

Административният съд приема, че това преброяване е извършено в нарушение на Изборния кодекс, тъй като не са присъствали всички членове на секционната комисия.

Магистратите считат още, че неправилно е включена в списъка с гласувалите за кмет на кметство председателката на СИК, която не е жител на Каменар и е гласувала в секцията, но само за общински кмет и за съветници. Неправилно също според съда е отчетена като недействителна бюлетина за избор на кмет на кметство, която е намерена в кутията с бюлетини за референдума.

Заради тези нарушения Административен съд-Разград отменя като незаконосъобразно решението на ОИК-Лозница и обявява за недействителен избора на кмет на кметство Каменар.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.