Вече три години кардиохирурзите в Сърце и Мозък Бургас прилагат щадящ неоперативен метод за смяна на аортна клапа (TAVI). До момента екипът на д-р Пенчев, д-р Корновски, д-р Градинаров и техните асистенти е  помогнал на 73 пациенти, използвайки тази минимално инвазивна   техника. Първоначално методът се въвежда в бургаската високотехнологична болница съвместно с водещите инвазивни кардиолози от Чехия – д-р Матез и д-р Земанек.

 TAVI се използва за лечение на пациенти с тежко стеснение на аортната клапа. Аортната стеноза е клапно заболяване, характерно за хора в напреднала възраст.

„Доскоро единственият метод за лечение на тези пациенти беше отворена операция. От няколко години имаме възможност при високорискови пациенти в напреднала възраст или с голям брой придружаващи заболявания да прилагаме TAVI, като имплантираме клапната протеза през малък разрез на крака или рамото при по-щадяща форма на анестезия“ – обясни инвазивният кардиолог д-р Пенчев.

„Класическата оперативна техника не е загубила своята роля, но с новия метод TAVI можем да предложим лечение на много по-голям брой пациенти, някои от които не са подходящи за оперативно лечение. Решението един пациент да бъде насочен за TAVI или за класическа операция се взема след обсъждане от мултидисциплинарен екип. Точната оценка и детайлната подготовка, която извършваме в нашата клиника, позволяват по-гладко протичане на процедурата и бързо връщане на пациента към нормален начин на живот“ – коментира доц. Мирчева, началник на клиниката по кардиология.

Последният пациент, при който е осъществена TAVI, е Л.Й. на 60 г., преживял изминалите 5 години на диализа. На петия ден след процедурата той вече се чувства добре и се подготвя за изписване.

В болниците от групата на Българския Кардиологичен Институт интервенцията се превръща в стандарт за лечение на високорискови пациенти със стеснение на аортната клапа, с резултати, съизмерими със световните. Тя се осъществява напълно безплатно за здравноосигурените лица.