От 1 октомври тази година предстои преизчисляване на пенсиите, което обаче ще засегне само част от пенсионерите у нас. По данни на Националния осигурителен институт увеличение на пенсията ще получат близо 715 000 души. Средното повишение ще бъде със 17 на сто, като средната пенсия за страната ще достигне 722 лева при 670 лева спрямо юли.

Според НОИ обаче хората не трябва да очакват драстично увеличение спрямо пенсията, която вече получават след повишението от 1 юли. „Новото преизчисление по модифицираното швейцарско правило ще даде по-висок ръст за пенсиите от досега прилаганата схема за осъвременяване. Но в сравнение с размера на пенсиите от септември 2022 г., преди това увеличени и от 1 юли, новият размер няма да е с драстично увеличение от порядъка на десетки или стотици проценти”, уточняват експертите на НОИ.

Увеличените пенсии ще се изплащат от 7 юли

Като цяло, промените от 1 октомври, ще доведат до увеличаване на размерите предимно на пенсиите, отпуснати по-назад във времето.

Как се пресмята увеличението

Преизчисляването на трудовите пенсии от 1 октомври ще стане на две стъпки. Първо ще се определи условният базисен  размер, на който се стъпва, за да може при втората стъпка да се направи увеличение на парите по новия механизъм. Той наподобява досегашното швейцарско правило, но в модифициран вариант. Какво означава това – ще се вземе предвид по-големият от двата процента – този на нарастване на осигурителния доход през предходната календарна година или на индекса на потребителските цени.

Зайкова пред Дарик: Има тотална деформация на пенсионната система

Стартовият базисен размер на пенсията се определя към годината на отпускането й, като изключение са пенсиите, отпуснати до края на 2007 г. За тях се взема фиксиран доход от 398,17 лева, като с него се образува базисният размер на пенсията за целите на преизчисляването.

Базисният доход се определя като се вземе предвид средномесечният осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията, умножи се по индивидуалния коефициент, с броя на годините и месеците осигурителен стаж на пенсионера и със съответната тежест на осигурителния стаж към годината на отпускане на пенсията.

Окончателно: От 1 юли минималната пенсия става 467 лева

Например всяка година стаж за пенсии, отпуснати до 1 април 2009 г., се умножава по 1 на сто, а от тази дата процентът става 1,1. От 1 януари 2017 г. тежестта на всяка година осигурителен стаж нараства на 1,126 на сто, от 1 януари 2018 г. – на 1,169 на сто, от 1 януари 2019 г. до 24 декември 2021 г. тя е 1,2 на сто, а от 25 декември 2021 г. – 1,35 на сто за годините осигурителен стаж без превръщане, като тежестта от 1,2 на сто се запазва за разликата до общата продължителност на зачетения осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд. За всеки месец осигурителен стаж се прилага пропорционална част от съответния процент.

Сумата, която се получи след тези изчисления, се увеличава за всяка година, следваща годината на отпускане на пенсията, с процент, който е равен на по-високия от процента на нарастване на осигурителния доход или на нарастване на индекса на потребителските цени.

Социалната пенсия за старост става 247,00 лв. от 1 юли

Следователно, изчислява се стартов, условен междинен размер на пенсията и като втора стъпка той се осъвременява с процент за всяка година след годината на отпускането.

Ако пенсията е отпусната преди 2008 г., така изчисленият размер следва да се увеличи първо за 2009 г. с процента за предходната 2008 г., както и за всяка календарна година след това до последната 2021 г. Съответно, ако пенсията е отпусната, например през 2015 г., изчисленият условен междинен размер следва да се увеличи първо за 2016 г. с процента за предходната 2015 г., а след това с процентите за всяка следваща година до 2021 г., включително.

Петков: Следващите избори ще бъдат референдум каква България искаме

Така полученият нов размер на пенсията от 1 октомври задължително се сравнява с размера на пенсията за септември и ако се окаже, че преизчисленият размер е по-малък, то пенсионерът ще получава старата си по-високата пенсия, уточняват от НОИ.

От 1 октомври предстои още една промяна - отново се повишава размерът на максималната пенсия. От 1 юли тя стана 2000 лева, а от 1 октомври ще стане 3 400 лева. Така на практика едва 1000 пенсионери ще останат ограничени от тавана и няма да могат да получават реалните си пенсии.

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

За забавни видеа ни последвайте в TikTok

Следвайте ни и в Инстаграм