Днес е крайният срок, в който избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък за местния вот на 29 октомври по настоящ адрес. Това се посочва в хронограмата на Централната избирателна комисия за изборите, съобщават от БТА.

Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник. То съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис. 

Гражданите могат да подадат и електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място е извършена най-малко шест месеца преди изборния ден - 28 април т.г. и населеното място от регистрацията им по постоянен адрес към същата дата е различно, чрез интернет страницата на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си също до днес, 14 октомври. Това става в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния или настоящия им адрес, в случаите, когато своевременно е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

Слушайте и гледайте новия подкаст на darik.bg „В тренда“ в YouTube, Instagram и TikTok

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни в LinkedInФейсбук, TikTok и Инстаграм