Както грижата за човешкото здраве, така и тази за планетата, климата и обществото, не търпят отлагане. Двете неща са свързани - ако не пазим околната среда така, както собственото си здраве, в дългосрочен план всички ще видим негативните резултати.

Това заяви Иван Рангелов, главен финансов директор на Клъстер Балкани в AstraZeneca, който взе участие във форума ESG - Investing in our Future, организиран от Darik Business Review.  

Как се промениха регулациите във фармацевтичната индустрия?  

"Регулациите в сферата на ESG за фармацевтичната индустрия не се различават спрямо тези в останалите сектори. Динамиката в развитието на тези практики обаче е голяма и това, което AstraZeneca е направила до този момент, е да работи проактивно в тази посока. В глобалната си стратегия тя припознава три основни направления, като първият приоритет от тях е достъпът до иновативни медикаменти за пациентите, следван от опазването на околната среда и работата по етичен начин с нашите партньори", заяви Рангелов. 

Той припомни, че около 66 милиона пациенти в глобален мащаб са се възползвали от възможността да използват иновациите на AstraZeneca. Компанията следва и амбициозната стратегия да постигне нетна въглеродна неутралност до 2030 г., като очаква от своите партньори да изповядват същите ценности и политики. 

Как се постига баланс между изискванията за устойчиво развитие и интересите на акционерите, партньорите и служителите на компанията? 

Според Рангелов, постигането на баланс между групи, които често нямат едни и същи интереси, не винаги е лесно. 

"Акционерите търсят възвръщаемост за своите инвестиции, пациентите и институциите искат лечение на достъпна цена, а партньорите настояват за добри условия. Но аз мисля, че устойчивото развитие е нещо, което по-скоро обединява тези групи. Когато една компания следва тези принципи, тя показва, че има дългосрочна визия и добавя стойност за всички".  

Той каза, че е щастлив от това, че и служителите на компанията припознават идеите за устойчиво развитие. По думите му, над 90% от българските му колеги подкрепят стратегията на AstraZeneca по отношение на ESG практиките

Според него, една от причините за това е глобалният ангажимент на компанията в тази посока. Отделните звена в нейната структура, включително и поделенията в различните държави, споделят информация помежду си и в този процес се раждат добри идеи.   

Добрите практики

Подобни добри практики идват и от България, включително инициативата за засаждане на дървета AZ Forest, която вече се прилага и в други страни. 

Освен това AstraZeneca се е ангажирала с амбициозната цел до 2025 г. да премине към изцяло електрически автопарк. В момента компанията у нас има около 100 автомобила, като 90% от тях вече са изцяло електрически. Това я поставя в топ 3 в глобалната група на AstraZeneca по този показател. 

"Радвам се, че колегите прегърнаха идеята, въпреки всички трудности, които съпътстват прехода към електрически автомобили, нареждайки ни до държави, като Норвегия и Нидерландия", коментира Рангелов.

Как се прокарват политики, свързани с опазването на здравето?  

"AstraZeneca разпознава отговорността, която има към общественото здраве. Исторически, ние винаги сме имали много добри отношения и контакти с институциите в България, като сме се опитвали да поставяме на преден план необходимостта от разпознаване на здравеопазването не като разход, а като инвестиция", заяви Рангелов. 

По думите му, компанията провежда различни активности, включително и редица информационни кампании за социално значими заболявания, като хроничните бъбречни заболявания, белодробните болести, онкологични заболявания и т.н. Според него, фокусът трябва да бъде поставен върху превенцията и ранната диагностика. 

Рангелов даде пример с инициативата на AstraZeneca, в ролята й на член на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), както и на други заинтересовани страни, да бъде поставен за обществено обсъждане въпросът за лечението на деца с редки заболявания

"То беше финансирано само до 18-годишна възраст, след което помощта приключваше, което не беше справедливо. И като прецедент в Народното събрание почти единодушно беше гласувана промяната в закона, която да позволи на децата да получават лечение и след навършването на 18-годишна възраст. Това показва, че когато има теми, важни за обществото, може да се постигне единомислие". 

ESG - Investing in our future се осъществи с подкрепата на Филип Морис България, Летище София, Девин, Булстрад, AstraZeneca, Mr. Bricolage и denkstatt.