Проект FoWoSE - Fostering Women's Social Entrepreneurship (Насърчаване на социалното предприемачество сред жените) е проект на европейски консорциум, който има за цел да засили интегрирането на принципа за равенство между половете както на структурно, така и на програмно ниво в рамките на структурите за подкрепа на предприемаческата екосистема.

Проект FoWoSE - Fostering Women's Social Entrepreneurship

Проект FoWoSE - Fostering Women's Social Entrepreneurship

Целта е да споделим редица свободни ресурси в приятелска среда, които могат да са от пряка полза за вас, вашите организации и хората, които подкрепяте във програмите си. Ресурсите са създадени като част от проекта FoWoSE (Fostering Women's Social Entrepreneurship).

Проект FoWoSE - Fostering Women's Social Entrepreneurship

“Проектът дава възможност да сложим на фокус вниманието към нуждите на жените в предприемачество (и в частност, социалното предприемачество), а също и на условията на средата, в които се развива то. Социалното предприемачество не се развива изолирано, а като част от екосистема и усилията, които различните страни в нея полагат за нейното съществуване. В този смисъл, не би било логично, ако всички ние - подкрепящи структури, публични институции и бизнес организации не развиваме чувствителността си, демонстрирана чрез стандарти и вътрешни, а и външни политики, които да гарантират, че има пространство за равнопоставено предприемачество и професионално развитие”, казва Стояна Стоева, мениджър “Програми” във фондация Reach for Change, която от българска страна участва в международния проект.

Основни цели на разработените материали в рамките на проекта са да се повиши осведомеността относно съществуващите предразсъдъци свързани с пола. Също така, основна задача на проекта е да помогне специалисти, работещи с малки и големи екипи, да идентифицират правилното отношение към нуждите на жените-предприемачи, за да може да се достигне максимален социален и икономически ефект от наличния ресурс в страната.

“В локален контекст, смятаме, че акцентирането по темата има важна функция в темата за изкореняване на бедността и намаляване на социалната изолация. Такава е, разбира се е актуалната европейска политика. Ето защо в рамките на двугодишния проект си поставихме за цел да развием инструменти, които да бъдат полезни както на предприемаческите инициативи, ръководени от жени, така и на компании, обучители и подкрепящи женското предприемачеството организации. В резултат можем да предложим ръководство за включване на принципа на равнопоставеност на половете, план за действие и развиване на вътрешни политики, предназначено за лидери на организации и специалисти човешки ресурси, съдържание за обучение за обучители и инструменти за автодиагностика, които да подпомагат тези процеси. Направеното до момента няма претенцията да изчерпва нуждите на всички въвлечени страни, но има желание за въвеждане на работещи инструменти като отправна точка на заинтересованите организации и да заяви готовност за активен диалог”, пояснява Стояна Стоева.

Един от основните инструменти разработени в рамките на проекта е “Обучение за обучители: по-добро разбиране на нуждите на жените-предприемачи”, който съдържа поредица от упражнения от практически и и преживелищни упражнения, адресиращи основни затруднения конкретно пред жените-предпримачи.

Материалите са свободнодостъпни и могат да се ползват цялостно или частично от експерти в областта на човешките ресурси, обучители в програми за развитие на предприемачески капацитет, университетски програми и други. Ключови техники, включени в съдържанието на обучението, са:

Идентифициране на собствените ни предразъдъци и вярвания свързани с половата принадлежност и как това се отразява на една организация;

Упражения насочени към преодоляването на предразсъдъците, основаващите се на пола, с които жените живеят (органичаващи вярвания и освобождаващи истини, свързани с ролята на жената в социума и личния потенциал, като катализатор на добавена стойност с бизнес и социален ефект);

Ресурси, които подкрепят обучителя и иструменти за повишаване на лидерството на жените.

Това обучение може да насърчи необходимото развитие, от което жените-предприемачи се нуждаят, за да водят успешни организации в стопанската, публичната и неправителствената сфери.

Всички инструменти разработени в рамките на проекта, бяха представени на специално събитие пред специализирана публика, която се специализира в развитието на капацитета на жени в различни области.

Слушайте и гледайте новия подкаст на darik.bg „В тренда“ в YouTube, Instagram и TikTok

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни в LinkedInФейсбук, TikTok и Инстаграм