Международната рейтингова агенция „Фич Рейтингс“ (Fitch Ratings) потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута ‘BBB’ с положителна перспектива.

Това съобщиха от Министерството на финансите, като подчертават, че рейтингът на страната е подкрепен от силната външноикономическа и фискална позиция на страната в сравнение с държавите със същия рейтинг.

По наболялата тема за еврото „Фич Рейтингс“ отчита, че има широка политическа ангажираност на местно и на ниво ЕС за приемане на единната валута.

Всички законодателни мерки, които отразяват ангажиментите след влизането във Валутно-курсовия механизъм II, са приети.

Агенцията отбелязва, че инфлацията в страната се е понижила значително, но остава над тази на трите най-добре представящи се държави членки на ЕС.

От „Фич Рейтингс“ очакват, че страната може да изпълни критерия за ценова стабилност най-рано през четвърто тримесечие на 2024 г.

България се очаква да изпълни всички други числови критерии за приемане на еврото (публични финанси, дългосрочен лихвен процент и валутен курс).

Въпреки това липсата на стабилно правителство и потенциално дългите преговори за съставяне на коалиция биха могли да забавят влизането в еврозоната след 2025 г., се посочва още в доклада.