На датата на въвеждане на еврото в България всички сметки – разплащателни, депозитни, спестовни и други в местни банки, ще бъдат еднократно, автоматично и безплатно превалутирани в евро по официалния валутен курс. 

Титулярите ще могат да теглят от тях само евро, в евро ще се изплащат заплати, обезщетения, помощи и пенсии. Това предвижда проектозаконът за въвеждане на еврото, който вече е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на финансите.

Целта на документа е да осигури безпроблемното въвеждане на еврото в Република България и да повиши прозрачността и информираността за процеса на приемане на единната европейска валута в страната, поясниха от финансовато ведомство.

Крайният срок за получаване на становища по законопроекта е 24 април.

Предвижда се въвеждането на т.нар. „период на двойно обращение на лева и еврото“. Считано от датата на въвеждането на еврото до изтичане на един месец след нея, левът и еврото едновременно ще бъдат законни платежни средства.

Курсът, който ще се използва при превалутирането, се поддържа вече четвърт век, благодарение на установения през 1997 г. паричен съвет, когато курсът на лева бе фиксиран към германската марка, а при въвеждането на еврото в Германия бе преизчислен по официалния курс, по който германската марка се е конвертирала към еврото.

Няма никакви основания за промяна на този курс и в бъдеще, се казва в мотивите към проектозакона. В тях се посочва още, че с оглед запазването на стабилитета на обществените отношения във връзка с икономическата и правната сигурност при превалутирането, законопроектът регламентира начините за закръгляване след превалутиране, дава възможност за подаване на сигнали за нарушения, предвидени са и съответните санкции.

С преходните и заключителните разпоредби се предлагат изменения в редица закони с цел адаптиране към единната европейска валута.

Подробностите чуйте в прикачения звуков файл.