Според проучване на „Евробарометър“ интересът на европейците към предстоящите избори за Европейски парламент е значително по-висок, отколкото към последния вот преди пет години. Тази тенденция обаче не важи за нашата страна, където едва 50% от анкетираните са казали, че ще гласуват.

Относно основните теми, които вълнуват гражданите на Стария континент, тук нашите сънародници са на едно мнение с останалите. Бедността, здравеопазването, безработицата и отбраната са основните приоритети според тях. За сънародниците ни обаче въпросът с климатичните промени е на дъното на таблицата, в сравнение с останалите 26 страни-членки.

62% от респондентите в България са на мнение, че гласуването е още по-важно в настоящия геополитически контекст, което обаче поставя страната на последно място сред държавите-членки, където процентът е 80.

Интересна разлика между нас и останалите страни е мнението дали има полза от еврочелнството. У нас процентът е 52, за целия ЕС той е над 70. Това ни поставя на последно място сред страните-членки.

Българските отговори на въпроса "С кои от следните ценности трябва да бъдат защитавани приоритетно от Европейския парламент през следващите 5 години?" показват напълно припокриване със средния за ЕС избор на първо място да се постави "Мирът" (47%). Вторият по честота отговор (27%) е "Солидарност между държавите членки на ЕС и между неговите региони".