ЕК предявява искове пред Съда на Европейския съюз срещу 11 държави- членки, включително България, за това, че не са транспонирали изцяло в националното си законодателство правилата на ЕС в областта на авторското право, съобщиха от ЕК.

Комисията ще предяви искове срещу България, Дания, Финландия, Латвия, Полша и Португалия за това, че не са подали уведомление за приемане на мерки за пълното транспониране на законодателството в областта на авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар.

Корупционният скандал в ЕС продължава. Какво се случва?

Относно правата на интелектуална собственост и свързаните права, приложими за определени онлайн предавания, предявени искове ще получат България, Финландия, Латвия, Полша и Португалия за това, че не са подали до Комисията уведомление за пълното транспониране на правилата на ЕС. От ЕК обясняват, че с новите правила се въвежда по-голяма правна сигурност и се създават повече възможности за възнаграждение в отношенията на тези лица с онлайн платформите, като се въвежда равновесие в позициите при договаряне.

Относно радиото и телевизионните програми, с новата директива се улесняват телевизионните оператори да предоставят чрез онлайн услугите си трансграничен достъп до определени телевизионни програми, както и до своите радиопрограми. Въвеждат се и правила, които позволяват на радиото и телевизионните канали да получават по-лесно лицензи за препредаване.

Високопоставени служители на Европейския парламент остават в ареста

ЕК ще предяви и иск пред Съда на Европейския съюз срещу България, Белгия, Латвия и Нидерландия за невъвеждане на правилата на ЕС в областта на отворените данни и повторното използване на данни от обществения сектор.

От ЕК уточняват как въпреки че крайният срок за транспониране на директивата изтече на 17 юли 2021 г., четирите посочени по-горе държави- членки все още не са съобщили всички свои национални мерки, независимо от официалните уведомителни писма, изпратени им от Комисията през септември 2021 г., и от мотивираните становища, изпратени на тези държави - членки между април и юни 2022 г.

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни във Фейсбук, TikTok и Инстаграм