Доктор Уолтър Де Вит, професор по международно данъчно и митническо право към Еразмус Университет, Нидерландия, беше един от участниците в тазгодишното издание на Webit, където той представи своите проучвания в областта на иновативното данъчното облагане като основен двигател за устойчиви финанси, подобряване на общественото здраве и за повече иновации в сферата им на прилагане.

Презентацията на Уолтър Де Вит се представи под мотото „Колкото по-добър е въпросът, толкова по-добър е отговорът и толкова по-добър е светът ни“.

Продължаваме разговора с него извън сцената на Webit, за да разберем по-добре какво стои в основата на концепцията за „модерното данъчно облагане“.

Концепцията за модерно данъчно облагане не е нещо, за което говорим често. Вие сте експерт в тази област - може ли да ни обясните накратко в каква посока са насочени усилията ви?

Като данъчен експерт аз специализирам в концепцията за диференцираното облагане, свързано със стимулиране на потреблението на нови алтернативина пазара и допринасящи за повече инвестиции в иновации. Концепцията се използва все повече от различни правителства в Европейския съюз, а също така и във Великобритания, където има добри примери за диференцирано данъчно облагане. Вземете например въглеродните емисии и сравнете електрическите автомобили с тези на автомобили на дизел и бензин – разликата е огромна.

Това е най-очевидният пример, примерът, който хората могат да разберат. Можете ли да ни дадете друг пример?

Да се съсредоточим върху нещата, които се правят в момента. Много държави въвеждат данъци върху захарта например. Във Великобритания и Южна Африка се въвеждат данъци върху напитките със захар, а такива за продуктите без съдържание на захар няма. Нивото на данъка се определя от нивото на съдържание на захарта, което от своя страна означава много висок данък за захарните напитки, а това само по себе си води до силно намаляване на консумацията на подобни напитки в споменатите две страни. Това например е уникален пример за начин за справяне с особено наболели проблеми, каквито са наднорменото тегло и затлъстяването.

Това наистина е модерният подход към данъчното облагане. Но как той може да се прилага успешно?

Този вид диференцирано данъчно облагане се нуждае от планиране. Отново ще дам за пример електрическите автомобили, тъй като правителствата имат много данъчни приходи именно от тази индустрия. Ако освободите електрическите автомобили от данък и го поставите върху традиционните бензинови автомобили, в даден момент ще има по-малък брой продадени бензинови автомобили и правителството съвсем естествено ще загуби пари. Затова е необходимо да се приложи преходен период и да се наложи малък данък и върху електрическите автомобили, за да не се съсипе целият бранш. Трябва да се мисли за това и според мен същото е валидно и за други сфери.

Има ли държави с особено големи постижения в иновативния подход на данъчно облагане?

Норвегия е много успешна в областта на електрическите автомобили, Великобритания има успехи при напитките със захар, но също и при алтернативите на тютюнопушенето – електронните цигари, тютюневите продукти с нагряване. За тях вече бяха въведени по-ниски данъчни ставки в много страни в ЕС, което от своя страна доведе до нарастване на разпространението на тези продукти. Да вземем скандинавските държави, където пример е енергийният сектор и стимулирането на възобновяемата енергия.

Има и много държави от ЕС, които стимулират различни екологични продукти с иновативно данъчно облагане. Имаме директивата за енергийния данък, която е преработена така, че да отразява в по-голяма степен енергийното съдържание и емисиите, причинявани от въглищата. На практика много европейски държави въвеждат данъци и върху пластмасата. Има и по-нестандартни примери, като например данък върху електрическите крушки, като там сравнението е между конвенционалните крушки и тези, които пестят енергия.

Какво мислите за директивата за акцизите върху тютюна? Очаква се да започне ревизия към края на тази година, можете ли да обясните какво предстои?

Основното тук е, че минималните ставки в момента са ниски и се обмисля увеличаването им. И донякъде се забелязва разделение между по-богатите държави от ЕС и по-бедните европейски държави. В Западна Европа данъците и цените са много високи, докато в Източна Европа – по-ниски. И винаги съществува проблемът със стремежа към максимално възможна хармонизация в целия Съюз. Очаква се да бъдат обхванати и новите алтернативни продукти, като именно тук е нужно да се приложи концепцията за модерното данъчно облагане.

България е една от държавите, където през последните десет години нивата на тютюнопушене са много високи. Как концепцията за модерно данъчно облагане и иновативни данъци, която очевидно работи добре в други държави, би работила в страна като нашата?

Не съм политик, но вярвам, че това, което трябва да се направи и би работило добре, е постепенното увеличаване на данъка, съответно на цените. При диференцирно облагане на различните тютюневи изделия – те или да спрат на пушат, или да преминат към по-малко вредни алтернативи.

Размерът на данъците е движеща сила, но най-важно е разграничаването на данъчното облагане на конвенционалните цигари и бездимните продукти, или с други думи продуктите да бъдат облагани според вредата им. Това, какво вече казахме, е в основата на модерното данъчно облагане. Доколкото съм запознат, България, както и други ЕС страни,  прилагат диференцирано облагане и това, което може да се добави превантивно, като добра практика, е да се предвиди в по-дългосрочен план как ще се увеличават данъците, така че да няма резки промени в бъдеще.

Кога според вас ще бъде приет новия модерен данъчен подход от всички държави в Европейския съюз?

Мисля, че той вече е приет в много области. Но правителствата трябва да направят своя избор.