Между 1 лев и 15 лева най-често е увеличението на пенсията, което получават работещите пенсионери у нас, показват данните на НОИ от преизчисляването на пенсиите, което се прави служебно от 1 април. При това преизчисление обаче се смята само допълнително придобитият осигурителен стаж. Ако работещите пенсионери искат да се вземе предвид и осигурителният им доход, то трябва да подадат заявление за преизчисление в НОИ.

Кои пенсионери получиха най-голямо увеличение от 1 октомври

Заради това, че продължават да работят, 53 418 пенсионери са получили увеличение на пенсията с между 5 и 10 лева. Други близо 45 350 души са вдигнали пенсиите си с между 1 и 5 лева, а 41 777 души имат увеличение от 10 до 15 лева. Пенсионерите, получили увеличение между 10 и 15 лв., са 41 777.

Младите пенсионери взимат с 900 лв. повече от най-възрастните

Относително висок е броят на пенсиите, за които увеличението е между 1 и 10 лв., като причините могат да се търсят предимно в малкото допълнителен осигурителен стаж, който са натрупали тези хора след пенсия - основната част от тях са работили по-малко от година. 32 424 пенсионери или близо 10 на сто пък имат стаж едва по един месец, обясняват експертите на НОИ.

Кой ще получи увеличение на пенсията от 1 октомври

Въпреки че продължават да работят, някои пенсионери не получават увеличение. Такава е ситуацията при 110 338 души, а причината е, че действителният размер на пенсията им е приравнен на минималния за съответния вид. Заради изпреварващото повишаване на минималната заплата през последната година и половина тези хора взимат много по-висока пенсия от реалната им. Други близо 9 200 души пък получават прекалено големи пенсии и въпреки че още работят, месечната им сума не се повишава, защото са стигнали тавана на пенсиите и не могат да получават повече.

Какво се случва с парите ни за втора пенсия

Най-много обаче нарастват пенсиите за инвалидност поради заболяване – средно с 11 лева, тези за стаж и възраст се повишават с 10,45 лева, докато за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест нарастването е с 6,46 лв.

Най-голяма сума като увеличение на пенсията – със 191,59 лева има един човек, и той взема пенсия за стаж и възраст. При пенсиите за инвалидност поради общо заболяване най-голямото увеличение на месечния размер на една пенсия е със 131,40 лв., а при пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест – със 185,76 лв.

Средната пенсия мина 600 лева в два града

Увеличават се хората, които продължават да работят, след като се пенсионират, и то при условие, че броят на пенсионерите у нас намалява. Причините са от една страна ниските пенсии, които не стигат за нормално съществуване, а от друга - възможността за определени професии да се пенсионират по-рано и така остават още дълго на пазара на труда. Така през април 2022 г. са били преизчислени 340 880 пенсии, докато през 2021 г. те са били 294 065.

Нарастване на броя на работещите пенсионери има във всички категории. При тези за стаж и възраст през 2022 г. преизчислените пенсии са 235 016 при 197 675 през миналата година. През 2022 г. служебно са преизчислени 104 821 пенсии за инвалидност поради общо заболяване, а през 2021 г. те са 82 569. Пенсиите за трудова злополука и професионална болест, преизчислени през 2022 г., са 1043, докато година по-рано са 993.

Неравенство сред пенсионерите: Мъжете са по-богати от жените

Най-много са работещите пенсионери в София – в столицата са преизчислени 67 342 пенсии или почти 23% от всички. Разбираемо, над 10 000 са работещите пенсионери в най-големите градове в страната като Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора. В тази група попадат още Благоевград, Плевен, София-област и др. Териториалните поделения на НОИ с малък брой служебно преизчислени пенсии са тези, които обслужват и сравнително малък брой пенсионери като териториалните поделения на НОИ в Търговище, Видин и Разград.

Най-много от работещите пенсионери са се пенсионирали между 2015 г. и 2020 г. – 193 207 човека. Точно 70 546 са пенсиите, отпуснати в периода 2010-2014 г., а едва 18 077 са тези, отпуснати преди 2000 г.

Запазва се високият дял на преизчислените пенсии за инвалидност поради общо заболяване – 104 821 или почти една трета от всички. Този висок дял на работещи пенсионери с инвалидни пенсии показва, че много от тези хора също продължават да работят.

За първи път преизчисление на пенсията си са получили 84 043-ма души или двойно повече спрямо миналата година, когато първо преизчисление имаха 42 816 човека.

Най-старата пенсия, която е попаднала в обхвата на служебно преизчислените пенсии от 1 април 2022 г., е отпусната с начална дата 8 юни 1966 г.

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

За забавни видеа ни последвайте в TikTok

Следвайте ни и в Инстаграм