Четири училища в Сливен ще започнат учебната година с изцяло обновени дворни пространства и спортни площадки – „Христо Ботев“, „П. Яворов“, „Константин Константинов“ и ППМГ „Д. Чинтулов“. За повишаване сигурността на децата на пътя Община Сливен освежава маркировката и пешеходните пътеки в града и около училищата.

Общината продължава да работи по програмата за обновяване на дворовете на училищата. „Работи се в малката езикова. Дворът на Спортното училище също има нужда от асфалтиране“, каза кметът Стефан Радев и напомни, че наскоро са представени новите корпуси на Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ в Тополчане. По думите му, като цяло училищната мрежа на територията на общината е в много добро състояние, в това число и детските градини. Кметът обяви, че  предстои да започне строителство и на нова детска градина – в село Сотиря, един дългоочакван проект от деца и родители.

Чуйте:

През новата учебна година 1256 деца са първокласниците в Сливенска община. 99 процента от тях са приети още при първото класиране, по първо желание. Общо паралелките с първокласници са 60, като 41 са в града, а 19 – в населените места. Всички начални паралелки ще бъдат на едносменен режим, с изключение на ОУ „Братя Миладинови“ и 3 и 4 клас на НУ „Васил Левски“.

Чуйте:

„За училище „Братя Миладинови“ сме поискали сградата на бившия техникум по машиностроене. Идеята ни е да я възстановим и превърнем в действащо училище, където да учат по-големите класове, а по-малките ученици да останат в „Братя Миладинови“, за да може да всички да учат на една смяна“, каза кметът Стефан Радев. В училище „Васил Левски“ ще се извърши разширяване при необходимост, но то ще отпадне, ако се задържи тенденцията с намаляване на броя на паралелките.

Четиригодишните деца, които подлежат на задължително предучилищно образование на територията на общината, са 1 566.  Освен в детските градини, то може да се осъществява и в училищата с подходящи условия за това или само, ако в населеното място няма детска градина. За община Сливен това са селата Тополчане, Чинтулово, Селиминово, където предстои да бъдат изградени детски градини. В община Сливен функционират 27 детски градини, от които 14  градски и 13 в селата и гр. Кермен. Поради големия брой деца, които подлежат на задължителна предучилищна подготовка, са създадени подготвителни групи в ОУ „Юрий Гагарин“  и ОУ „ Братя Миладинови“.