БДЖ увеличава цените на билетите за пътуване с влак средно с 20% считано от 7 май тази година.

Без промяна остават цените на железопътните карти „Дете”, „Учащ”, „Семейство”, „ТПЛ” и „Възрастен”, които са на стойност 1 лев. 

От БДЖ обясняват поскъпването на билетите с инфлацията за периода от 2021 до 2023 година, както и с ръста на заплатите в дружеството и повишените разходи за гориво и електроенергия.

По данни на компанията общите разходи са нараснали с 23.2 на сто от 2021 година, а цените на билетите не са променяни значително от 2012 година.