Картината е много динамична. Регистрирана е първата молба за закрила на украински гражданин в приемателният център в Овча Купел. 368 хиляди украински бежанци вече са в Полша и Румъния.

Какъв е капацитетът на България да отговори на това предизвикателство? Разговаряме с адвокат Диана Радославова, фондация Глас в България.