Бъдещите експерти по киберсигурност демонстрираха уменията си в Пловдив. Събитието бе организирано от  Европейския цифров иновационен хъб „Тракия“ (ЕЦИХ Тракия), чийто координатор е Съюзът за стопанска инициатива (ССИ). На него присъстваха заместник-министърът на електронното управление Валентин Мундров, заместник-директорът на ГД  „Европейски фондове за конкурентноспособност” в Министерството на иновациите и растежа Гергана Грозданова, председателят на Контролната комисия на ССИ Атанас Темелков, представители на Община Пловдив, експерти по киберсигурност и други.

В рамките на информационния ден ученици от Националната търговска гимназия, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ и Езикова гимназия „Иван Вазов“ демонстрираха придобитите си умения в сферата на киберсигурността като част от младежката програма на ЕЦИХ „Тракия“, която включва изграждането и тестването на наученото чрез ползването на киберполигон. Младежите показаха какво знаят пред повече от 60 души от местния бизнес, публичния сектор и академичните среди от региона.

„Дигитализацията и киберсигурността са сред основните приоритети в секторната политика, като за тяхното обезпечаване има осигурен достатъчен финансов ресурс“, коментира заместник-министър Валентин Мундров пред участниците.

От Европейския цифров иновационен хъб и Съюза за стопанска инициатива изразиха готовност за оказване на експертна подкрепа в реализацията на дейностите по проекта за Национален координационен център пo киберсигурност. И заявиха още, че имат капацитет да създават, промотират и предоставят безвъзмездни услуги и продукти в сферата на дигитализацията и в частност – киберсигурността, като достъпът до тях ще се предоставя на национално и регионално ниво, с акцент върху подкрепата за малките и средни предприятия от Южен Централен регион и публичните организации тук (в т.ч. малки общини, университети, училища, болници и други инфраструктури в риск от кибер-инциденти).

*Събитието в Пловдив е част от дейностите по проект „CYBER4All STAR“ по програма „Цифрова Европа“ на Европейската комисия с бенефициент „Цифров иновационен хъб Тракия“ и координатор „Съюз за стопанска инициатива“ и се провежда с подкрепата на партньорите по проекта - Община Пловдив, Българската асоциация по киберсигурност (БАК) и Търговско-промишлена камара -Пловдив, част от пан-европейската мрежа „Enterprise Europe Network“ /EEN/.