В рамките  на Световния дена на ходенето – 7 октомври, сред 740 участници, включили се в проявата, организирана от Община град Добрич, бяха и деца от ДГ №12 „Щурче“, ДГ №17 „Първи юни“ и ОУ „Христо Смирненски“ – партньори по проект „Равен шанс за достъп до качествено образование и превенция на вторична сегрегация“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Проектът на Община град Добрич е  насочен към премахване на образователните бариери и недопускане на вторична сегрегация.

Стимулирани от образователните медиатори, работещи по проекта,  с финансовата подкрепа по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“, всички участници в образователния процес - деца, ученици, учители и родители,  се присъединиха към световната инициатива за здравословен начин на живот чрез най-естествената и достъпна физическа активност – ходенето .

Възможността за общуване извън територията на образователните институции, превърна инициативата не само в приятна пешеходна екскурзия сред природата, а във възможност за обмен на мнения и идеи относно важността на взаимоприемането в детската градина и училището, както и в обществото като цяло.

Спортното събитие бе най-вдъхновяващо,  за най-малките,  а родителите и учителите, изразиха готовност за съвместно участие и в други общински прояви.