На 09.10.10.2023 г. комисия с председател Несрин Йълмаз – гл. експерт в Община град Добрич, и членове Калоян Костов – ст.експерт в Община град Добрич, и Десислава Колева – гл. експерт в Община град Добрич, изтегли 72 печеливши талона на участниците в проведения в Добрич на 07.10.2023 г. Световен ден ходенето 2023. В инициативата се включиха 740 граждани и гости на Добрич.

Специалната награда - велосипед, печели притежателят на талон № 003711. Спечелилият  е необходимо да се обади на тел. 058 603 325, за да получи наградата си.

Поощрителните награди могат да бъдат получени срещу представяне на печелившите талони в Дирекция „Хуманитарни дейности“, ул. „Независимост“ №7 ет. 8, стая 811. ч., от 10 до 13 октомври т.г.

Всички награди са осигурени от Община град Добрич, а номерата на печелившите талони са обявени на сайта на Общината.