Националното външно оценяване по математика в края на четвърти клас ще се състои днес, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН), цитиран от БТА.

В 1738 училища ще има изпит, като се очаква да се явят около 55 000 ученици. Ангажирани са 13 645 квестори.

Четвъртокласниците трябва да покажат наученото чрез решаване на тест в рамките на 60 минути. За учениците със специални образователни потребности времето за решаването на теста е 90 минути, или с 30 минути повече. Изпитният вариант е еднакъв за всички ученици.    

Тестът за националното външно оценяване по математика в края на четвърти клас съдържа 25 тестови задачи.

Изпитите в четвърти клас започват в 10:00 часа. Преди началото на изпита учениците се настаняват в залата не по-късно от 9:45 часа. 

Всеки ученик трябва да носи химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика - и чертожни инструменти. Ученик с нарушено зрение носи и брайлова машина, брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства.

Оценките от националното външно оценяване в края на четвърти клас се изразяват в брой точки и се вписват в удостоверението за завършен начален етап на основното образование.  

Над 52 000 четвъртокласници се явиха вчера на националното външно оценяване по български език и литература, съобщи пресцентърът на МОН.

Тестът по български език съдържаше 21 задачи, разпределени в три части. В първата част имаше диктовка и десет задачи с избираем отговор, тест за четене и тестови задачи, и речева задача с творчески характер, изискваща свободен отговор. Втората част на теста се състоеше от текст за четене с разбиране и до десет задачи към него - четири задачи с избираем отговор, и шест - със свободен отговор. Третата част на теста включваше задача с творчески характер. Изискваше се учениците да създадат кратък текст от три до шест изречения с помощта на нагледна опора (в случая е серия от картини). 

Творческата 21-ва задача изискваше отговор на въпроса "Ако Земята можеше да говори, какво би ни помолила?". Четвъртокласниците можеха да използват в отговора си илюстрация и думите: планета, дим, отпадъци, океани, почва и дървета.

Резултатите ще бъдат обявени до 7 юни.