Национално външно оценяване по български език и литература (БЕЛ) ще се проведе днес в четвъртите класове в страната. На изпита ще се явяват около 55 000 четвъртокласници в близо 1400 училища. Препитването започва в 10 часа и е с продължителност един астрономически час. За учениците със специални образователни потребности изпитът е с продължителност 90 минути. 

Тестът по български език съдържа 21 задачи, разпределени в три части, припомня БТА. В първата част има диктовка и десет задачи с избираем отговор, тест за четене и тестови задачи, и речева задача с творчески характер, изискваща свободен отговор. Втората част на теста се състои от текст за четене с разбиране и до десет задачи към него - четири задачи с избираем отговор, и шест - със свободен отговор. Третата част на теста включва задача с творчески характер. Изисква се учениците да създадат кратък текст от три до шест изречения с помощта на нагледна опора (в случая е серия от картини). 

Утре, на 28 май ще се проведе и тестът за националното външно оценяване по математика с 25 тестови задачи.

На изпитите учениците трябва да носят химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума. За изпита по математика учениците трябва да си носят и чертожни инструменти. 

Изпитните работи се оценяват с точки, които се вписват в удостоверението за завършен начален етап на основното образование.