10-ти май е обявен за Световен ден за физическа активност. Датата се отбелязва от 2002 г. с решение на 55-та Световна здравна асамблея. Целта е чрез спорт и физическа активност да се ограничи действието на рисковите за здравето фактори - тютюнопушене, нездравословно хранене, стрес.

Ниската физическа активност е един от основните фактори на риска за възникване на хронични незаразни болести. Особено сериозен е проблемът с ниската физическа активност при децата в ученическа възраст. Отчита се, че физическите занимания в рамките на учебните програми в училищата са недостатъчни за поддържане на добро здраве, което налага извършването на допълнителни физически натоварвания през свободното време.Изследване за честотата и продължителността на физическата активност на учениците на възраст 7-14 г., извън училищната програма, показва, че само 14-21% от момчетата и 8-11% от момичетата извършват умерена физическа активност поне 1 час дневно. Най-голяма е неактивността сред момичетата на 14-годишна възраст.