На 9-ти юни в 12-та авиационна база завърши обучението на специализантите от курса за придобиване на военна и длъжностна квалификация „Младши сержант – първи модул”.

Тяхната подготовката се проведе в „Центъра за подготовка и обучение” с началник подполковник Ивайло Ницов. Отговорник на курса бе майор Павлин Павлов – началник на Сектор „Общовойскови, административен и логистичен”. Под прякото ръководство на инструкторите - сержант Мирослав Аладжов, сержант Павлин Богданов и младши сержант Десислава Димитрова специализантите придобиха знания и умения за изпълнение на функционалните задължения като сержанти от ВВС.

Учебната програма включваше занятия по следните дисциплини: общовойскова, строева, физическа, лидерска, тактическа и огнева подготовки, основни положения на ЗОВС история на българските ВВС и др. Паралелно с теоретичната подготовка бяха проведени и много практически занятия, които допринесоха за усъвършенстване на знанията, придобиване на умения за действие в различни ситуации, работа в екип, повишаване на волевата устойчивост и физическата натренираност.

Курсът завърши с полагане на комплексен изпит по различните дисциплини. Резултатите отразени в протоколните листи доказват, че обучението е проведено на много високо ниво и специализантите са усвоили необходимите знания и практически умения. Постигнатият общ успех е Много добър 5,19. Пълни отличници на курса са редник 3-ти клас Мария Петрова от в.ф. 28000 – Граф Игнатиево, ефрейтор 2-ри клас Цветан Топузов от в.ф. 24900 – София, редник 3-ти клас Николай Петков от в.ф. 52090 – Долна Митрополия и ефрейтор 2-ри клас Борислав Георгиев от в.ф. 52090 – Долна Митрополия.

Командирът на 12-та авиационна база – полковник Петър Банков поздрави специализантите за постигнатите резултати, безупречна дисциплина, висока мотивация и отговорност. Изказа благодарност към командния и инструкторски състав на „Центъра за подготовка и обучение” за усърдието, всеотдайността и професионализма, които са положили за осигуряването и провеждането на висококачествен учебен процес.

Автор на снимките от проведени занятия: редник 2-ри клас Константин Колев – военно формирование 54320 Божурище.