Изключително редкия вид каспийска блатна костенурка (Mauremys caspica) забелязал в центъра на Хасково експертът от РИОСВ Стоян Литов. Той попаднал на влечугото, което е застрашен вид и е в Червената книга на България, съвсем случайно. 600 до 1000 екземпляра е броят им в страната.


Най-близкото ѝ до град Хасково местообитание е в района на р. Банска, до хасковското с. Клокотница. От този вид са регистрирани и в защитена местност „Дефилето“ по поречието на р. Харманлийска, в близост до град Харманли.


Най-вероятно костенурката от застрашен вид е била уловена от човек и донесена в Хасково, предполагат експертите от „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ в РИОСВ. Според тях често хората гледат в дворовете си костенурки  и по всяка вероятност Mauremys caspica е „избягала“ от нечий двор, тъй като в района, където е намерена, има доста къщи. Еспертите са категорични, че вероятността костенурката сама да е допълзяло до Хасково е нищожна.


Вчера от РИОСВ - Хасково върнаха застрашения вид костенурка в естествената й среда.

Каспийската блатна костенурка е в Червената книга на защитените от изчезване видове от 2015 година. Разпространена е в сладководни водоеми между централна Мала Азия и Туркменистан. Достига дължина на черупката около 25 сантиметра. Хранят се с различни водни безгръбначни и растения, като младите са предимно месоядни, а с напредване на възрастта започват да ядат повече растителна храна. 


В България каспийската блатна костенурка се среща в най-южните части на страната — Струмската долина (Петрич, Левуново, Старчево и Марикостиново, Благоевградски окръг), Сандански, Ивайловград, блатата североизточно и югозападно от Свиленград, в района на с. Клокотница, Харманлийска река, Източни Родопи (с. Мандрица, Кърджалийски окръг), Южното Черноморско крайбрежие (Ахтопол, долното течение на Резовска река), Средец. Българските популации очертават северната граница на ареала на вида, който обхваща Южна Европа, Северозападна Африка и Предна Азия.  Каспийската блатна костенурка обитава блата, изкопи, микроязовири, речни устия и други застояли или бавнотечащи водоеми.