Близо 300 фиданки са засадени в района на кантон "Чуката" при съвместната дейност, организирана от Държавно горско спопанство Сливен и ГИ "Ти си Сливен'.
Силен вятър, ниски температури и леден дъжд не сломиха общия ангажимент за грижата за гората в Сливенския балкан, съобщиха домакините на проявата.В мероприятието се включиха граждани, представители на неправителствени организации, както и екип на Община Сливен,  с участието на кмета Стефан, който посочи озеленяването като основен приоритет.

Работният участък е изцяло залесен съгласно инструкциите на специалистите от горското стопанство и директора инж. Ивайло Русев. Планирани са следващите общи дейности по отглеждането на новите насаждения. Очква се днес да  бъде определен следващ участък за акция на  25 ноември.