От местната управа на Карлово започват проверки за реалната дейност на 25-те читалища в общината. Установени са много нередности. Една от тях е, че се отдават помещения под наем в читалищните сгради без представени договори в отдел „Общинска собственост“, а някои от сключените договори не отговарят на Закона за общинска собственост, обявиха от общинската управа по време на годишното заседание на Комисията за разпределяне на субсидията от Министерството на културата.  

От управата на Карлово са дали срок на читалищата в общината през следващия месец да представят договорите си за наеми.

Друго открито нарушение при проверките е,  че в някои от читалищата се извършват ремонти без предварително решение на Общинския съвет.

Да бъде запазено досегашното разпределение на 52-те субсидирани щатни бройки в община Карлово до оповестяване на резултатите от проверките, а бъдещите отчети да станат публични, бе решено още на заседанието за разпределяне на субсидията от Министерството на културата.