Кампанията „Книги за смет” започва за 11 пореден път в Пловдив. Тя ще се проведе от 10:00 часа на пл. „Централен” до Военния клуб. 

„Буквите, които ни свързват“ е мотото на кампанията, посветено на нашата азбука. Под това мото всяка година една буква от азбуката ще бъде представена под формата на специално издание. Така участниците ще имат възможност да колекционират и съберат цялата азбука през следващите години. Тази година ще бъдат представени първите три книги от колекционерската поредица „Кирилица“.

Регламентът за участие в кампанията тази година е различен. Всеки, който предаде един килограм годни за рециклиране пластмасови отпадъци, получава в замяна една книга по избор. Независимо от количеството пластмаса над един килограм, книгата остава една за всеки. Участващите ще могат да получат само по едно издание. Тъй като в инициативата се включват цели семейства, това означава, че за да получи всеки член на семейството книга, всеки един трябва да предаде по един килограм или повече и всички да бъдат заедно на предаването на отпадъците.