Безплатен скрининг за ранна диагностика на гръбначни изкривявания на деца от първи до четвърти клас започна в Сливен. Целта е децата с изменения да бъдат насочени към изготвяне на възможно най-оптимален и адекватен последващ лечебен план. Прегледите се провеждат в училищните здравни кабинети. Кампанията е инициатива на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания“, с подкрепата и партньорството на Община Сливен МБАЛ „Д-р Иван Селимински и ДКЦ 1.
Прегледите са част от дългогодишната мисия на Община Сливен за превенция, профилактика и подпомагане на гражданите в сферата на здравеопазването. Бяха увеличени средствата във фонд "Инвитро" на 100 хил. лева, с което се разшири обхватът на семействата и лицата, живеещи на семейни начала, които са подпомагани в процеса на асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания.


Общината купи апарат за очен скрининг, с който се извършва диагностика на децата в яслите и детските градини.
Инициатор и партньор е на кампании за превенция, информираност и отбелязване на световните дни за борба със социално значими заболявания като инсулт, хипертония, диабет, хепатит, ХИВ и СПИН и други. Продължава партньорството със Сдружение „Лекари на света“ за осигуряване безплатни гинекологични прегледи и услуги на здравно неосигурени жени.

Специалистите в сферата на здравеопазването към Община Сливен ежегодно преминават надграждащи обучения и курсове, разширяващи познанията и уменията им в различни области на здравеопазването, касаещи ранното детско развитие и оказване на първа медицинска помощ. Днес общинските експерти по здравеопазване и медицинските сестри в детските градини участваха в семинар за оралните заболявания при децата.