Филателната изложба „Коледен Пловдив 2023“ е подредена във фоайето на Централна поща в града на тепетата. Откриването ѝ е от 11.00 ч., а организатори са „Български пощи“ и Съюза на българските филателисти. Тя е посветена на 130-годишнината на организираното филателно движение в България, което започва със създаването през 1893 г. на първото филателно дружество в Пловдив.

Ще се представят тематични, максимафилни и клас "Едно табло" експонати. По време на изложбата, която ще продължи до неделя, граждани и филателисти ще могат да присъстват на валидирането на 3 нови издания.

На 1.12.23 г. . от 11.30 ч., ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Фауна. Критично застрашени птици в България“ – серия от 4 пощенски марки с номинални стойности 0,90 лева, 1,35 лева, 1,90 лева и 2,70 лева, в общ тираж 9 0000 броя, илюстрован пощенски плик с оригинален знак за цена на пощенската услуга 0,90 лева в тираж 691 бр. и специален пощенски печат. Художник е Теодор Мирчев.

Също в петък, от 14.00 ч., Дядо Коледа ще валидира новата Коледна марка за 2023 г., а за малките посетители ще има специална Коледна поща.

В събота, 02.12.2023 г., от 10.00 ч., ще бъде пуснато в употреба издание на тема „130 години организирано филателно движение в България“ - една пощенска марка в блок с номинална стойност 0,75 лева, в тираж 3 600 броя и специален пощенски печат. Изобразени са шаржове на известни български филателисти от отминалите 13 декади. Художник е Тахсин Ахмед.