Магистратите и съдебните помощници в  Окръжен съд – Русе взеха участие във видеоконференция на тема „Изкуствен интелект и основни права“. Събитието беше организирано от Национален правен институт на правосъдието с цел образователен и публичен обмен на знания, свързани с влиянието на изкуствения интелект върху основните права на гражданите и практическите му приложения.

Участниците в конференцията се запознаха с  основните приложения на изкуствения интелект в обработката на текстове, изобразителното изкуство, медицината и правото. Презентациите и дискусиите обхванаха широк спектър от теми, включително етични въпроси, защита на личната неприкосновеност, и възможностите за регулиране на изкуствения интелект в правовия контекст. Засегната беше и темата за правосъдието в дигитална среда.

В конференцията се  включиха над 150 участници, сред които съдия Ангелина Лазарова от Апелативен съд – Варна, футуролог доц. д-р Мариана Тодорова,директор на Центъра за експериментално юридическо обучение в Осло проф. Малкълм Лангфорд , магистрати и съдебни служители от цялата страна.

    Участниците имаха възможността да споделят знания и опит, свързан с най-новите технологични разработки в областта на изкуствения интелект, както и да обсъдят как тези иновации могат да бъдат използвани, за да се защитят основните права и свободи на гражданите.