С лекция на тема „Разделение на властите, според Конституцията на Република България "Независимост на съдебната власт. Функция и структура на съдебната власт“ във Враца започна Образователната програма на ВСС за тази учебна година.

Лекцията бе изнесена в два дни от тази седмица пред ученици от 9, 10 и 11 клас на две училища във Враца - СУ „Никола Войводов“ и СУ „Христо Ботев“.

През тази учебна година трима съдии от Окръжен съд – Враца, прокурор и двама следователи от Окръжна прокуратура – Враца ще участват съвместно в Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на ВСС.

Лектор на първата беседа бе Люба Лазарова – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Враца, като в лекцията в СУ „Христо Ботев“ участва и друг лектор по програмата – следовател Цветелина Царска.

След края на беседите двете отговориха на въпросите, зададени от учениците.

Всеки месец до края на учебната година в СУ „Никола Войводов“ и в СУ „Христо Ботев“ ще бъде изнесена по една лекция, чиято цел е да запознае учениците със структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България.

Сред подбраните теми са представяне на професиите съдия, прокурор и следовател; специфика на различните видове правосъдие – наказателно, гражданско и търговско; децата и правосъдието - свидетели, жертви и извършители на престъпления, децата и домашното насилие; децата и кибер престъпленията с акцент върху опасностите в интернет и социалните мрежи.

Финалът на Образователната програма на ВСС във Враца за учебната година ще бъде през май 2024 г. в Съдебната палата в града, където под формата на викторина с въпроси и награди учениците ще покажат и затвърдят своите знания, придобити по време на лекциите, и ще се запознаят на място с основните звена в съда и прокуратурата.

Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ се осъществява след подписано споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката.