Васил Дацев спечели частичните местни избори за кмет на кметство Крета, община Мездра, които се проведоха на 23 юни 2024 г. Кандидатът на Коалиция „БСП за България“ е подкрепен от 86 избиратели, което е 53,75% от общия брой подадени действителни гласове.

Другият кандидат за кметската длъжност Ваня Николчова, издигната от ПП ГЕРБ, получи 74 гласа (46,25%).

3-ма избиратели са гласували с отбелязан вот „Не подкрепям никого“.

Избирателната активност на кметските избори в Крета е 78,67%. От вписаните в избирателните списъци 211 избиратели са гласували 166-ма.

Броят на действителните гласове е 160, а недействителните бюлетини са 3.

До частичните местни избори за кмет на кметство Крета се стигна след като с Решение №201-МИ/ 03.01.2024 г. Общинска избирателна комисия (ОИК) - Мездра прекрати предсрочно пълномощията на Васил Дацев, който беше избран за кмет на кметство Крета на първия тур на местните избори на 29 октомври 2023 г.

Основанието за това решение: в едномесечен срок от полагането на клетва като кмет на кметство Крета Дацев не е изпълнил задълженията си по чл. 41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, т. е. не е предприел необходимите действия за прекратяване на дейността си като търговец и управител на търговските дружества „ВД Комплекс“ ЕООД и „Металпро“ ЕООД - София и в същия срок не е уведомил писмено председателя на Общинския съвет и ОИК - Мездра за предприети действия в тази посока.