Делото за възлагането по неотложност на временната поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване е спечелено от Община Пазарджик пред Върховния административен съд. Магистратите отхвърлят окончателно жалбата на „Омега Интерклинър“ АД и постанови, че абсолютно всички законови изисквания са били спазени и действията на Общината са били навременни и адекватни с цел защита живота и здравето на гражданите.

ВАС оставя без уважение искането на „Омега Интерклинър“ АД за присъждане на разноски по делото, като на свой ред осъжда „Омега Интерклинър“ АД да заплати на Община Пазарджик сумата от 2400 лева съдебни разноски.

Решението е окончателно.