Варненска област е на четвърто място в страната по размер на месечната работна заплата през първото тримесечие на годината. Средното възнаграждение в региона е 1 703 лева, като по-високо е заплащането само в София (столица) - 2 603 лв., София - 1 737 лв. и Стара Загора - 1 726 лева.

Под 2 % е безработицата във Варна

Секторите с най-високо заплащане са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 3 205 лева, „Финансови и застрахователни дейности“ - 3 075 лева, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 557 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в браншовете „Други дейности“ - 1 146 лева, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 164 лева, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 1 363 лева. 

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства с 19,3%  спрямо същия период на миналата година.