Безработица във Варненска област през април е 2,9%, като спрямо предходния месец е намаляла с 0,7 %. Регистрираните безработни в бюрата по труда са 6 464, като близо половината са в морската столица.   

Варна е на четвърто място по заплати

В град Варна равнището на безработица в града е 1,8 %.

През април в бюрата по труда от областта са заявени 1 202 работни места. Най-много от тях са в сферата на хотелиерството и ресторантьорството (690) и преработваща промишленост (105). Следват търговия (88), държавното управление (63), административни и стопански дейности (68), операции с недвижими имоти (36) и образование (32). По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 33 работни места.