На 14 и 15 юни в Националния музей на образованието в Габрово се проведе Национална научна конференция „Музеите и българското образование – традиции и модерност“.

Форумът беше открит от директора на НМО Любка Тинчева. Инициативата е част от програмата по повод половинвековния юбилей на Национален музей на образованието и 235 години от рождението на благодетеля на новобългарското образование – създателя на Габровското училище Васил Априлов. Всички събития в програмата на честването преминават под патронажа на Министерството на образованието и науката.

Темата за "Музеите и българското образование – традиции и модерност" привлече близо 40 представители на  академичната общност от УниБИТ, СУ "Климент Охридски", ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", ШУ "Епископ Константин Преславски", ПУ „Паисий Хилендарски“, музейни  специалисти и педагози от цялата страна.

Работата на форума протече под научното ръководство на проф. дин Вера Бонева в три тематични направления: „Представяне на културно-историческото наследство – традиции, иновации, съвременни тенденции и музейни практики“; „Васил Априлов – дарител и основоположник на модерното българско училище. Приносът му за българското образование, история, нумизматика, етнография, фолклористика“; „Просветни дейци през Възраждането и ролята им за развитието на българското образование“.

С финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката изнесените от участниците доклади ще бъдат издадени в сборник.

Официални гости на конференцията бяха заместник-областният управител на област Габрово Даниела Маринова, заместник-кметът на Община Габрово Невена Минева, началникът на Регионалното управление на образованието – Юлия Влаева, председателят на Синдиката на българските учители – Габрово Ренета Колева.

Получени бяха поздравителни адреси по повод 50-годишнината на музея от министъра на културата Найден Тодоров, областния управител на област Габрово Мария Башева, Регионално управление на образованието – Габрово, председателя на СБУ Янка Такева, СБУ – Габрово, Регионалния съвет на КНСБ – Габрово, Съюза на учените в България, РБ „Априлов–Палаузов“, ОУ „Неофит Рилски“ – Габрово. Исторически музей – Панагюрище, Регионален исторически музей – Ловеч, Регионален етнографски музей на открито „Етър“.

Националният музей на образованието бе удостоен с почетен плакет на Областен управител на област Габрово и с почетната статуетка „Победа“ на Синдиката на българските учители.