Средната брутна месечна работна заплата в България възлиза на 1787 лева към края на третото тримесечие на тази година, като нараства с 14.7% спрямо същия период на 2021 г. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт, цитирани от Darik Business Review.

На годишна база средната работна заплата през третото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 12.5%, а в частния - с 15.4%.

Кои са областите с най-висока и най-ниска безработица у нас?

Най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ (със 17.8%), „Държавно управление; държавно обществено осигуряване“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (с по 17.3%). 

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на 2022 г. са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ (4191 лева), „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (2554 лева), „Финансови и застрахователни дейности“ (2 533 лева).

Най-нископлатени пък са наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ (1069 лева), „Други дейности“ (1184 лева) и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (1286 лева).

По предварителни данни на НСИ, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2022 г. намаляват с 0.2% спрямо края септември 2021 година, като достигат 2.28 милиона.

Кои са основните търговски партньори на България към края на август?

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 20.5% и 16.7% от всички заети. 
 
В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Строителство“ (с 3.9%) „Хотелиерство и ресторантьорство“ (с 2.6%) и в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (с 2.4%), а най-голямо увеличение в броя на заетите е регистрирано в „Операции с недвижими имоти“ (с 8.1%) и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (с 6.1%). 

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

За забавни видеа ни последвайте в TikTok

Следвайте ни и в Инстаграм