Училищата в Пловдивска област имат готовност да предоставят помещения за провеждането на предстоящите парламентарни избори, с изключение на тези, в които ще се извършват планови ремонти. Това стана ясно по време на срещата на областния управител Ангел Стоев с началника на РУО-Пловдив Антоанета Пакова. 

Към 5 септември се очаква да бъдат обявени имената на новите директори на училища, за които през лятото се проведоха конкурси. С тях ще бъде направена специална среща, на която да бъдат запознати с ангажиментите им по време на изборния процес. Очаква се до дни ЦИК да оповести избирателните списъци за цялата страна. Те ще бъдат разлепени в училищата, в които ще има организирани секционни избирателни комисии.

На този етап подготовката за 15 септември върви нормално, стано ясно още от срещата на Стоев и Пакова. 

В областта общият брой на децата и учениците от Украйна е 407, като по адресна регистрация 152 от тях са насочени към детски градини, а 255 към училища. От началото на юни, съгласувано с  Община Пловдив, децата на възраст 3 и 4 години, подават директно заявления към общинския отдел „Образование“. Родителите на учениците и децата, подлежащи на задължителна подготовка (на 5 г. и 6 г.), депозират заявленията си в РУО-Пловдив. За по-лесното разбиране и попълване на формулярите, образците им са преведени на украински и руски език.