По покана на народния представител Албена Симеонова на 14 декември, ученици от Професионалната гимназия по туризъм “Алеко Константинов” в град Плевен посетиха Народното събрание.

Младежите присъстваха на заседание на парламента и имаха възможност да се запознаят от първо лице с работата на институцията и народния представител.

Албена Симеонова представи пред младите хора от Плевен акценти от своята дейност. Разказа им за внесените от нея законопроекти – за забрана изсичането на дървета във вододайните зони, за биоразнообразието, за чистотата на атмосферния въздух, за преработката на индустриалния коноп.

Участието й във форуми и дейности, свързани със свободното пребиваване в къмпинг, развитието на туризма по река Дунав, рехабилитацията и ремонтите на пътища от националната пътна мрежа също бяха теми, с които тя запозна учениците. 

От своя страна, те се интересуваха и задаваха въпроси относно представителството на определени групи в Народното събрание, законотворчеството, имиджа и активната работа на депутатите.

Предстои по покана на Албена Симеонова, Народното събрание да бъде посетено и от други млади хора.