На 24.03.2023 година РУ „Ангел Кънчев“, Сдружение „Център Динамика“- Русе и Център за развитие на устойчиви общности (ЦРУО) - София обединиха усилия в организирането на междурегионално състезание в подкрепа на предприемаческите умения на младите хора и развитие на социално отговорно поведение на тема «Зачитане на многообразието чрез съвместни социални действия» послучай Световния ден на социалната работа. Участие в състезанието взеха над 100 ученика от средните училища от област Русе и страната. Състезанието бе предшествано от конкурс за постери по темата, в който участваха студенти от различни специалности на РУ „Ангел Кънчев“. Трите най-добри предложения бяха отличени в пряко гласуване от страна на студентите и трите партньорски организации и наградени от ЦРУО – София.

Форумът бе открит от академик Христо Белоев – ректор на университета, който посочи важността на темата за многообразието чрез съвместни социални действия и изрази благодарността си към всички заявили участие. Поздравление поднесе и г-жа Диана Георгиева – ЦРУО - София, която изрази своето задоволство, че състезанието е продължение на проведения в университета преди две години Хакатон за икономическото овластяване на жени, преживели насилие от интимния партньор. Припомни, че по същата тема през м. март 2021 г. в гр. Русе бе подписан териториален протокол, който обедини усилията на 13 институции и организации. Диана Георгиева накратко представи същността на икономическото овластяване на жените, преминали през токсичните взаимоотношения в партньорска връзка и изключителната важност на подкрепата, от която се нуждаят. Представена бе и разработената в рамките на проект «WEGO!3 – от индивидуално овластяване на преживели насилие от интимния партньор към ангажиране на обществото» лаборатория за политики и изработените два стратегически проект – «Бяла книга» и «Социално-икономическо овластяване на жени преживели насилие от интимен партньор: Роля на политиките и фондовете на ЕС». (Повече информация може да намерите на https://cscd-bg.org/bg/proekti/proekt-wego-3). 

Едно от най-големите постижения в рамките на проекта е пилотирането на мярката по квалификацията и преквалификацията на жени, преживели насилие от интимния партньор и регистрираната агенция от тях за почасово гледане на деца «Веселушко22». 

Направен бе кратък анализ на постигнатите резултати от 2-годишната история на териториалния протокол. Отделено бе специално внимание на активното участие на РУ „Ангел Кънчев“ и КАУФЛАНД - България, на които бяха връчени специални плакети не само за подпомагане усилията на мрежата, но и за активните дейности в съответните организации. Останалите организации, подкрепили териториалния протокол също получиха сертификати. След официалната част бе проведена кратка дискусия модерирана от г-жа Деана Димова – Сдружение „Център Динамика“ относно бъдещото развитие на партньорската мрежа, създадена в подкрепа на икономическото овластяване.

Събитието уважиха г-жа Катя Петрова - директор Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Русе, г-жа Елка Пороминска (Асоциация за жените адвокати – София, г-жа Боянка Димитрова – КНСБ Русе,), г-жа Цвета Шенкова – Сороптимист Клуб Русе, г-жа Милена Попова – президент Сороптимист България, г-жа Захаринка Габровска – Зонта Клуб Русе, студенти и преподаватели, представители на русенски училища.