На 28-ми февруари 2024 г., ученици от третите класове на ИНУ „Христо Ботев“ – Плевен облякоха розови фланелки в знак на несъгласие с насилието и агресията.

За да покажат своята толерантност към съучениците си, уважение и съпричастност към тяхната индивидуалност, те изработиха табла с различни положителни послания.

Беседа на тема „Как да не допускаме агресивно поведение в училище“ бе проведена от педагогическия съветник в класовете.